Kalender

Vårterminen 2020

Vi har sommaruppehåll
I god tid innan höstterminen, återkommer vi med mer info om hur vi kan hålla övningar fysiskt eller digitalt. Stort tack alla körmedlemmar för denna termin! 

Angående körövningar pga. Covid-19
En speciell tid råder och tyvärr måste vi nu ställa in våra körövningar tills vidare. Vi följer utvecklingen vecka för vecka och ger uppdateringar till körmedlemmar främst via maillistan och facebook-gruppen.
Läs mer här

10 maj - flyttad till hösten
Sjungning i Vårgårda
Mer info här