Flyttas till hösten – sjungning i Vårgårda

Framflyttad konsert

Sjungning i Vårgårda Equmeniakyrka

Mer information kommer närmre inpå